Bouman buxus
Image default
Bedrijven

Wat is glastuinbouw en op welke manier is de sector geëvolueerd?

Het is mogelijk dat je, je de vraag stelt wat is glastuinbouw. Naar alle waarschijnlijkheid is het zo dat je niet helemaal onbekend bent met deze vorm van beschermde teelt. Echter kan er worden vastgesteld dat ze door de jaren heen aanzienlijk is veranderd. Dat is het gevolg van constante innovatie die binnen de glastuinbouwsector plaats heeft gevonden. Deze innovatie en evolutie was ook nodig, niet in het minst om de negatieve impact op het milieu te reduceren. Ben jij ook benieuwd om meer te weten te komen over glastuinbouw en de mate waarin ze is geëvolueerd? Dan is het zeker de moeite waard om de rest van dit blogartikel door te nemen.

Afname van de milieuschade veroorzaakt door glastuinbouw

Wanneer we de vraag “wat is glastuinbouw” beantwoorden kunnen we vaststellen dat vooral de milieuschade waar ze verantwoordelijk voor is een belangrijke doorn in het oog was van onder meer onze overheid. Omwille van deze reden werd er in het jaar 1997 al voor gekozen het zogenaamde ‘Convenant Glastuinbouw en Milieu’ op te stellen. Daarnaast werden door de jaren heen ook tal van verschillende milieumaatregelen genomen en vond er een sterke aanmoediging plaats met betrekking tot biologisch bestrijden. Voor de overheid geldt dat het van belang is dat er op een milieuvriendelijke manier aan glastuinbouw wordt gedaan. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat er tegelijkertijd wel nog steeds een bepaald rendement mee moet worden gerealiseerd. Dat blijkt allerminst een eenvoudige opdracht te zijn.

Inzetten van big data en ICT voor glastuinbouw

Er wordt door onder meer TNO  gewerkt aan de verdere ontwikkeling van digitaal telen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van big data en ICT. Voor digitaal telen geldt dat het wordt bestempeld als de toekomst van innovaties die plaatsvinden binnen de sector van de glastuinbouw. Ze gaat verder dan uitsluitend het bouwen van een kas. Door het voorzien van ondersteuning op het gebied van teelt- en bedrijfsmanagement is het voor toeleveranciers van kassen bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde garanties te verstrekken op het gebied van teeltprestaties.

Digitale infrastructuur voor de glastuinbouw

Het antwoord op de vraag “wat is glastuinbouw” ziet er vandaag de dag dus duidelijk behoorlijk anders uit in vergelijking met een aantal jaren geleden. Samen met de stichting Hortivation is TNO erin geslaagd om de wereldwijde standaard te zetten voor de digitale infrastructuur voor de glastuinbouw. De basis hiervoor is gelegd door een gezamenlijke taal, namelijk de Common Greenhouse Ontology. Daarnaast werd er ook voor gekozen om de Hortivation Hub te ontwikkelen. Het betreft hier een soort van wereldstekker welke een eenvoudige en tevens ook veilige uitwisseling van data tussen partijen mogelijk maakt.

Op de bovenstaande infrastructuur worden er door TNO nieuwe toepassingen ontwikkeld op het gebied van data driven bouw van kassen evenals data driven teelt. Dit heeft als gevolg dat het voor de toeleveranciers van kassen mogelijk wordt om nieuwe diensten te leveren waaronder aldus garanties op teeltprestaties. We hopen in ieder geval dat de informatie in dit blogartikel heeft geholpen om jouw vraag met betrekking tot “wat is glastuinbouw” te beantwoorden.